Velkommen Faciliteter Historie For medlemmer For ikke medlemmer Billeder Links
   
Foreningen
- Grundlaget for Blomsterhaven.

Andelsboligforeningen Blomsterhaven blev stiftet på generalforsamlingen den 22. august 2002, afholdt på Årslev Kro.

Udgangspunktet var et andelsboligprojekt udbudt som annoncer i de lokale medier. Projektet blev udbudt med ialt 27 boliger samt et fælleshus, fælles opholds- og legearealer mv.Boligtegning

Et spændende projekt fordelt med 18 boliger på 105 m2, 6 på 95 m2 og 3 på 85 m2. De to førstnævnte typer med integreret carport.

De 2 førstnævnte typer boliger var solgt på meget kort tid, de 3 boliger på 85 m2 blev solgt i byggeperioden.

Foreningen købte af gartner Kristian Schouborg hans drivhusgartneri på Framlev Korsvej i Harlev.

Handelen faldt på plads omkring årsskiftet 2002/03, og byggeriet blev opstartet i januar 2003. Forinden skulle der foregå en større byggemodning af de 15.000 m2, som arealet er på. Drivhusene skulle nedbrydes og fjernes, og hele arealet byggemodnes til de 27 boliger samt fælleshuset.

Byggeriet kom i gang og forløb planmæssigt. Alle tidsplaner blev overholdt. De første indflytninger fandt sted i juni 2003, og omkring nytåret 2003/04 var alle på nær en beboer indflyttet.

Fælleshuset og alle udearealer blev færdiggjort og tilplantet i løbet af foråret 2004, og i skrivende stund er alle haver, fællesarealer mv. flot anlagt og i god vækst. Et indbydende miljø, som alle beboere er glade for, og som vækker berettiget interesse i det lokale samfund som værende både flot og indbydende.

Sammensætningen af beboere er meget spredt, det rækker fra børnefamilier til pensionister som her har fundet den bolig, der både vedligeholdelsesmæssigt og praktisk opfylder både krav og forventninger om en god bolig og et attraktivt sted at bo.

Nyt.

Opdatering 2016 på vej