Velkommen Faciliteter Historie For medlemmer For ikke medlemmer Billeder Links
   
Håndværkerydelser pr.09-03-2011

Håndværkerydelser.:

Foreningen betaler.

Varmeanlæg:

1.   Udskiftning af defekt cirkulationspumpe.
2.   Udskiftning af Danfoss Forceventil.  ( t/ regulering af gulvvarme temperatur )
3.   Udskiftning af Danfoss By-pass ventil. Type FJVR  ( t/regulering af Fjv.stik om sommeren )
4.   Udskiftning af Danfoss TD-regulator.  ( trykdifferens regulator )
5.   Udskiftning / Rep. af Wirsbo gulvvarmestyring. Basisenhed  - og rumtermostat. ( ikke pakdåser og telestater ) Rev. 13.03.2013
6.   Udskiftning af Danfoss radiatorventiler.  ( ikke pakdåser og følerhoveder )
7.   Udskiftning af defekte / tærede radiatorer.
8.   Udskiftning / rep. af alle varmerør og afspærringsventiler.  ( evt. rørskadeforsikring )

Varmtvandsanlæg:

1.   Udskiftning / rep. af varmtvandsveksler type Redan/Danfoss. ( ikke afkalkning/udsyring )
2.   Udskiftning / rep. af varmtvandsstyreventil, Danfoss type PM regulator.
3.   Udskiftning / rep. af alle varmtvandsrør og afspærringsventiler.( ikke rep.haner v/vaske
      og maskiner )

Koldvandsanlæg:

1.   Udskiftning / rep. af hovedstophaner v/ vandmåler.
2.   Jordstophaner i indkørsler er vandforsyningens, og ikke foreningens.
3.
   Udskiftning / rep. af sikkerhedsventil v/ vandvarmer.
4.   Udskiftning af defekt posteventil i carport/vognly.  ( ikke pakninger eller frostskader )
5.   Udskiftning / rep. af alle koldvandsrør og afspærringsventiler. ( ikke rep.haner v/vaske
      og maskiner. )

El-anlæg:

1.   Udskiftning / rep. af Gruppetavler.
2.   Udskiftning / rep. af HPFI relæ.
3.   Udskiftning / rep. af Automatsikringskasser.
4.   Udskiftning / rep. af udvendige spot i carport/vognly og ved hoveddør.

                                          Andelshavere betaler:

1.   Udskiftning / rensning af indvendige løse vandlåse v/ vaske - maskiner - og gulvafløb.
2.   Udskiftning / rep. af toiletter og vaske. ( evt. Erhvervsforsikring  Danmark)
3.   Udskiftning / rep. af alle blandingsbatterier og termostatbatterier.
4.   Udskiftning / rep. af bruser - slanger og tilbehør.  ( kroge-knage - spejle ect. ect. )
5.   Udskiftning / rep. af radiatortermostater.  ( ikke ventilen )
6.   Udskiftning af 3,6 V. batterier i rumtermostater.  ( batteri er type AA )
7.   Generelt:  Alle El-pærer, også i udvendige spot.
8.   Rensning af tagrender og nedløbsrør.  (  ikke kloaker )