Velkommen Faciliteter Historie For medlemmer For ikke medlemmer Billeder Links
   
Bestyrelsen
- Information fra bestyrelsen.

Her kommer orientering fra bestyrelsen til medlemmerne.

Bestyrelsen vil bruge dette afsnit som en ekstra service til medlemmerne for hurtigt at indhente relevant information.

Det skal understreges at medlemmerne stadig vil modtage information som almindelig post i postkassen, da det ikke kan forventes, at alle medlemmer har adgang til internettet.

For at se undermenuer, tryk på +  udfor bestyrelse, og her fremkommer så flere menuer.

I menupunket "forslag", kan det enkelte medlem stille et forslag til videre drøftelse.

Hjemmeside ansvarlig Steen Bager